Van bank naar bank

Rode Ring

Nederlands English
Saendelft is een Vinex-locatie en wordt doorsneden door de aloude Dorpsstraat. ViNEx staat voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra dat stamt uit 1991. Deze notitie richt zich op nieuwbouwplannen rondom grote stedelijke gebieden. De Vinex is ontstaan door de groeiende bevolking in de jaren 90.
De naam Saendelft is een samentrekking van Zaanstad en Assendelft. Het gebied waar deze woonwijk werd gebouwd bevindt zich ter weerszijden van de oude, lintvormige kern van Assendelft in de Noorderpolder. Aan de oostelijke zijde wordt het gebied begrensd door de Binnen Delft, in het noorden door de spoorlijn Amsterdam – Uitgeest, en in het zuiden door de Noorderveenweg.

Saendelft wordt gezien als een van de laatste grote uitbreidingsplannen van Zaanstad. Gedurende de jaren 90 van de 20e eeuw worden 5.000 woningen gepland. De nabijheid van de Forbo Fabrieken in het noordoostelijk deel leidde ertoe dat in de buurt van het bedrijf geen woningen werden gebouwd (hoewel de funderingen er soms al lagen), maar bedrijven zouden komen. Het aantal woningen is daarom teruggebracht tot ongeveer 4.750. Buiten dit plangebied wordt uiteindelijk nog een tweetal wijken gebouwd: ten noordwesten is de wijk Kreekrijk (920 woningen) en ten zuiden de wijk Overhoeken (150 woningen) gepland. Deze worden beschouwd als de laatste uitbreidingsprojecten van Zaanstad.

Saendelft is door stedenbouwkundige Ted van Galen in opdracht van gemeente Zaanstad ontworpen. Hij bedacht een mozaïek aan invloedsferen en inspiratiebronnen waaraan de architecten zich moesten houden. Zo zijn er ten westen van de Dorpsstraat straten in Amsterdamse School en Toscaanse stijl en ten oosten van de Dorpsstraat Thorn en Klassieke architectuur te vinden.
– Uit: ‘Pioniers op het veen : de wording van Saendelft’ van Jaap Huisman, 2006. –