Van bank naar bank

Stadhuisplein

Nederlands English
De gebouwen rond het stadhuisplein zijn alle onderdeel van het stadsvernieuwingsprogramma waarvan in 2003 het masterplan is goedgekeurd door gemeente Zaanstad. De supervisor was Sjoerd Soeters en hij is tevens de architect van het Stadhuis met trouwtoren.
De vele kleuren groen in de gebouwen die recent zijn neergezet, refereren aan de houten huizen waarvan er vele in de Zaanstreek stonden en staan. Hout was er hier in overvloed en daardoor goedkoop en bovendien zorgde de zachte ondergrond van veen dat licht materiaal te verkiezen viel boven steen. Om het hout tegen weer en wind te beschermen werd het geverfd. Hoe rijker je was des te meer pigment er in de verf zat en des te donkerder werd de kleur. Het is dan ook een fabeltje dat er één kleur Zaans groen is. Integendeel, Zaans groen kent vele varianten. Door koper te verwerken kleurde de verf blauwig en dat blauw is als ‘kers op de taart’ zowel in het stadhuis als in het hotel hier vlakbij terug te vinden.