Van bank naar bank

Olieslagerspad

Nederlands English
Aan de overkant van het water staat de voormalige katholieke schuilkerk die momenteel in gebruik is als muziekkamer.
Een schuilkerk (eigenlijk huis- of schuurkerk) is een van buiten niet als zodanig herkenbaar kerkgebouw zoals die ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1588 – 1795) werden gebruikt door rooms-katholieken, oudkatholieken, remonstranten, lutheranen en doopsgezinden. Dergelijke schuilkerken kwamen in grote delen van Nederland voor. In steden waren schuilkerken vooral in huizen en pakhuizen gevestigd, op het platteland had een kerk doorgaans het uiterlijk van een schuur en werd daarom ook wel schuurkerk genoemd.

De Oudkatholieke schuilkerk Heilige Maria-Magdalena aan het Papenpad is in 1695 gebouwd en sinds mei 1969 een rijksmonument. De schuilkerk is vormgegeven als zijnde een schuur, alleen aan de rondboogvensters is te zien dat het een kerk betreft.

In 2019 worden de kerk en bijbehorende pastorie overgenomen door de nieuw opgerichte Stichting de Schuurkerk die het in gebruik zal geven aan kamermuziekensembles. De Oud-Katholieke Kerk was sinds begin 2018 op zoek naar een koper die bij de herbestemming rekening houdt met de belevingswereld van gelovigen en ziet in het Kamermuziek Centrum, een initiatief van het violistenechtpaar Mathieu van Bellen en Maria Milstein, een geschikte bestemming.

Hiermee komt de droom van het echtpaar uit. Er is immers gezocht naar “een huis waar musici zich in alle rust kunnen voorbereiden op concerten op de grote podia.”

En dat lukte dus. De kerk met pastorie wordt omgedoopt tot ‘Muziekhaven Zaandam’, een centrum waar kamermusici kunnen repeteren en concerten kunnen geven. Van Bellen: “Voor mij is muziek maken als religie, iets dat met volle toewijding gedaan moet worden, met respect, innerlijke rust, grote concentratie en wat, als het naar het grote publiek wordt gebracht, eerlijk en integer moet zijn.”