Van bank naar bank

Overtoom

Nederlands English
De Westzanersluis was vroeger een echte zeesluis, want tot hier aan toe was vroeger het IJ. Dat stond toen nog in open verbinding met de Noordzee en de Zuiderzee.
Het IJ werd de vorige eeuw ingepolderd en is nu het Noordzeekanaal met de omliggende polders. Links van de sluis was het voormalige café Overtoom, waar de familie Lagerwey een borreltje tapte, daarnaast het sigarenwinkeltje van Visser, rechts van de sluis was het sluiswachtershuis, waarin als laatste bewoner de sluiswachtersfamilie H. Kalf heeft gewoond.