Van bank naar bank

Nauernasche Vaartdijk

Nederlands English
Dit stukje van de Polder Westzaan heet de Reef en is onderdeel van het zgn. Westzijderveld dat in het verleden heel veel groter was. De historische naam voor het onbebouwde deel van de polder Westzaan, tussen de bebouwing van, in het westen Westzaan en in het oosten Zaandam, Koog, Zaandijk en Wormerveer was Westzijderveld. Door de aanleg van de vele woonwijken in Zaandam, Koog aan de Zaan en Zaandijk en het en het bedrijvengebied Westerspoor is het gebied aanmerkelijk kleiner dan in het verleden.
Door de aanleg van de A8 werd het veld in tweeën gesneden; het deel ten noorden van de snelweg wordt thans aangeduid met de naam Guisveld. De naam Westzijderveld ontstond waarschijnlijk in de 17e eeuw. Gelijktijdig ontstond ten oosten van de Zaan de naam Oostzijderveld. Ofschoon het geen officiële namen waren, raakten zij zo ingeburgerd dat zij ook in documenten van de overheid werden gebruikt.
Het Westzijderveld was een molengebied bij uitstek. Vooral de houtzaagmolens, en later de stoomzagerijen, vestigden zich in het Zaandamse deel ervan.
De vogeldichtheid van het veld wordt bijna nergens overtroffen. Het gaat hier om weidevogels, waarvan grote aantallen het veld als broedgebied hebben.
De brede rietkragen worden in het noordelijk deel niet gemaaid. Dat verhoogt de vogelpopulatie weer met andere soorten.
Ook de plantengroei is door het specifieke karakter van het Westzijderveld uniek in verscheidenheid!

De Reef wordt samen met het Westzijderveld en het Guisveld beheerd door Staatsbosbeheer. Het Hoogheemraadschap Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in de polder.
In 1981 is de Vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld opgericht vanwege het groeiend besef bij omwonenden van het Westzijderveld dat natuurwaarden in de directe leefomgeving beschermd moeten worden. Het plan van de gemeente Zaanstad om een deel van het Westzijderveld op te offeren voor een ontsluitingsweg is door de vereniging met een kroonprocedure voorkomen. De weg (buitenom) mocht niet worden aangelegd. Het Westzijderveld werd gevrijwaard van stedelijke ontwikkeling!
Een gebied van 1057 ha in de Polder Westzaan is aangewezen als Natura 2000-gebied.