Van bank naar bank

Nauerna

Nederlands English
Met het Innovatieprogramma Veen proberen agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken en natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.
Met een praktische aanpak, gestoeld op een economische basis voor de landbouw, vinden experimenten plaats met nieuwe typen van bedrijfsvoering.
De proefvelden van het Innovatieprogramma Veen liggen in de polder Zuiderveen aan de rand van het dorp Nauerna, direct geflankeerd door de vuilstort. Midden in de polder is het natuurgebied De Braak gesitueerd.

Ten westen zijn in totaal 12 hectare aan teeltvakken ingedeeld voor de natte gewassen azolla, veenmos en lisdodde. Deze gewassen kunnen respectievelijk worden gebruikt als (zeer rijk) veevoer, potgrond en isolatiemateriaal in de bouw.
De natte proefvlakken trekken volop vogels aan. Het eerste jaar broedden er kleine plevieren, scholeksters en kluten in het gebied. In de trekperiode verblijven er tientallen watersnippen en ook wel bokjes in de moerasvlakken.
Het weiland van 8 hectare ten oosten van De Braak wordt ingericht met drukdrains, waarmee de beheerder het grondwaterpeil kan sturen, los van de waterstand in de omringende sloten. Zo houdt het vee er droge voeten.