Beeld van de wijk – Oude Haven (deel 2)

Er is veel kunst in de openbare ruimte te zien, mits je er oog voor hebt. Om daar behulpzaam bij te zijn is deze wandeling bedacht. De aanleiding: ‘Bordjes ontbreken vaak bij kunst in de openbare ruimte. Dan is dit een manier om toch wat informatie op te doen én om bovendien lekker buiten te zijn!’
‘Beeld van de wijk’ is een project waarin Gids aan de Zaan samen met scholieren de kunst in de openbare ruimte in kaart brengt. In 2021 verscheen een eerste boekje, een wandelroute door de wijk Zaandam West. (zie aldaar)
Dit boekje, Oude Haven (deel 2), beschrijft een wandeling van 2 km. langs dertien kunstwerken in de Russische buurt. Per kunstwerk wordt een beschrijving gegevens over wie, wat, wanneer en waarom. Dat is gebeurd door leerlingen van Compaen vmbo tijdens hun lessen CKV. Zij vertellen tevens wat ze van een kunstwerk vinden.
Het boekje is voor € 2,50 te koop bij Art Zaanstad op het Hembrugterrein en bij Zaansch Faam op de Westzijde.
(en op verzoek via een mail, kan het opgestuurd worden).