Beeld van de wijk – Zaandam West

‘Beeld van de wijk’ is een project waarin ik samen met scholieren de kunst in de openbare ruimte in kaart breng. In 2021 is zo met leerlingen van het Zaanlands Lyceum en dankzij subsidie van gemeente Zaanstad een eerste deel verschenen, een wandeling van ongeveer 5,5 km. langs dertien kunstwerken in de wijk Zaandam West.
De aanleiding: ‘Vaak lopen buurtbewoners voorbij aan kunstwerken in hun eigen wijk of hebben geen idee door wie het gemaakt is of wat het voorstelt. Omdat bordjes met uitleg veelal ontbreken, leek dit me dé manier om de kunstwerken meer aandacht te geven en in een route per wijk aaneen te rijgen. Het was me er juist ook om te doen scholieren te laten kijken naar de kunst en er hun ideeën en associaties bij te laten bedenken. Die zijn dan ook zoveel mogelijk opgenomen in het boekje.’

In het voorjaar van 2023 verschijnen er twee nieuwe deeltjes, nu over de wijk ‘Oude Haven’.
De boekjes zijn voor € 2,50 te koop bij Art Zaanstad op het Hembrugterrein en bij Zaansch Faam op de Westzijde.
(en op verzoek via een mail, stuur ik het op).