Beeld van de wijk – Zaandam West

‘Beeld van de wijk’ is een project waarin Gids aan de Zaan samen met scholieren de kunst in de openbare ruimte in kaart brengt. 
In 2021 is zo met leerlingen van het Zaanlands Lyceum een eerste boekje verschenen, een wandeling van 5,5 km. langs dertien kunstwerken in de wijk Zaandam West.
En in de lente van 2023 zijn er twee nieuwe boekjes verschenen, nu van de wijk ‘Oude Haven’ (zie aldaar).
De aanleiding: ‘Vaak lopen buurtbewoners voorbij aan de kunst in hun eigen wijk of hebben geen idee door wie het gemaakt is of wat het voorstelt. Omdat bordjes met uitleg veelal ontbreken, leek dit me dé manier om de kunstwerken meer aandacht te geven en in een route per wijk aaneen te rijgen. Het was me er juist ook om te doen scholieren te laten kijken naar de kunst en er hun ideeën en associaties bij te laten bedenken. Die zijn dan ook zoveel mogelijk opgenomen in de route.’
De boekjes zijn voor € 2,50 te koop bij Art Zaanstad op het Hembrugterrein en bij Zaansch Faam op de Westzijde.
(en op verzoek via een mail, kan het opgestuurd worden).