Contact

Stuur een mail met uw wensen naar gidsaandezaan@gmail.com zodat we in overleg kunnen zien wat ik voor u kan betekenen. Bellen kan ook: 06 24798653
De Zaanse makelaar is een bouwkundig element dat de nokbalk van een houten pand koppelt aan de puibalk van de voorgevel. De makelaar steekt boven het dak uit en moet, om inregenen te voorkomen, enigszins verdikt worden. Die verdikking kan uitbundig versierd zijn. Een eenvoudige makelaar bestaat uit een ingezaagde plank, ‘platte makelaars’, vaak in de vorm van een suikerpot of klaverblad. Meer ingewikkelde, driedimensionale figuren zijn bijvoorbeeld de kurkentrekkers. Ook het beroep van de bewoner wordt er in afgebeeld of de functie van het pand.
In het volksgeloof was de houten makelaar ook een bemiddelaar tussen hemel (God) en aarde (de bewoners van het huis).
Een huizenmakelaar is de schakel tussen verkoper en koper, ik ben de schakel tussen u als klant en het product dat u wenst.